Покупка, аренда и наем за земеделска земя.Производство и търговия със селскостопанска продукция.

Тива 1 ЕООД

“Тива” 1 ООД е основана през 1992г. със седалище гр. Лясковец като семейна фирма. Първоначалната дейност е търговия с течни горива. Поради промяната в икономическите условия в страната, ръководството на фирмата разширява дейността в областта на земеделието, като то в последствие става приоритетно. През 2002г. седалището се измества в с. Сушица, обл. В. Търново, където е и настоящата база на стопанството. Заедно със свързаното ЮЛ “Тива I” ЕООД, семейната фирма започва своята дейност през 2002г. с арендована 2940 дка земя. До момента дружеството се занимава основно с растениевъдство и по-конкретно производство и реализация на зърнено - житни и технически култури. Към момента обработваме 35 000 дка на територията на общините Стражица и Г. Оряховица.

Дружеството притежава обре изградена складова, ремонтна и производствена база на територията на с. Сушица. Това включва 20600м3 силозна инсталация за съхранение на зърно с възможности за чистене и сушене. Стопанството разчита на модерен и добре поддържан машинен парк. Ремонтната база е оборудвана с пълен набор инструментална техника необходима за обсужването и сервиза на земеделската техника. В дружеството работи млад и квалифициран персонал.

МОДЕРНО И ПРОГРЕСИВНО

НИЕ СМЕ ЕКСПЕРТИ В НАШАТА СФЕРА

Модерният и прогресивен подход на ръководството на фирмата диктува подборът и покупката на машини да е събразен с изискванията на съвременната технология в областта на земеделието.

Обработваеми площи

Тива 1 ЕООД

Силозна инсталация

Тива 1 ЕООД

База

Тива 1 ЕООД

0

ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ (Дка)

0

СИЛОЗНА ИНСТАЛАЦИЯ (м3)

0

СОБСТВЕНИЦИ